Şu An Okunan
Sinemacılardan İKSV’ye Çağrı

Sinemacılardan İKSV’ye Çağrı

18. İstanbul Bienali’nin küratör seçiminde görünür olan keyfi ve sansürcü yönetim şeklinin İKSV’nin (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) tüm organizasyonlarına sirayet ettiğini vurgulayan bir grup sinemacı “Sinemacılardan İKSV’ye Çağrı” başlıklı metni kamuoyuyla paylaştı. İmzaya açık olan çağrıda İKSV özeleştiri yapmaya ve kurumsal sorumluluk almaya davet ediliyor. 

Defne Ayas’ın 18. İstanbul Bienali küratörlüğünün İKSV yönetimi tarafından engellenmesi güncel sanat dünyasında ayrımcılık tartışmalarını beraberinde getirmiş, sürecin ardındaki sansür dinamiği İKSV’ye Açık Mektup: Daha İyi Bir İstanbul Bienali’ne Doğru başlıklı metin aracılığıyla gündeme gelmişti. Bu metni takiben bir grup sinemacı, “Sinemacılardan İKSV’ye Çağrı” metnini kaleme aldı. Halen imzaya açık olan metinde sinemacılar, İKSV’yi Bienal’in yanı sıra İstanbul Film Festivali ve Köprüde Buluşmalar gibi sinema etkinliklerindeki karar alma süreçlerine dair de özeleştiri yapmaya ve kurumsal sorumluluk almaya davet ediyor. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in T24 söyleşisinde de dile getirdiği değişim açıklamalarına rağmen sinemacıların çağrısı karşılık buluyor, imzacı listesi git gide genişliyor.

Sinemacıların çağrısının tam metni ve mevcut imzacı listesini paylaşıyoruz:

Sinemacılardan İKSV’ye Çağrı

Aşağıda imzası olan bizler, diğer sinema oluşumlarının yanı sıra, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Film Festivali’ni de takip ederek sinema öğrenen, üreten, filmlerini geliştiren, dağıtan sinemacılar ve sinema seyircileri olarak son zamanlarda yine İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Bienali etrafında yaşanan tartışmaları önemli buluyor ve yakından takip ediyoruz.

4 Ekim 2023 tarihinde kamuya açılan İKSV’ye Açık Mektup vesilesiyle 2024 yılında gerçekleşecek olan 18. İstanbul Bienali küratörünün Danışma Kurulu’nun ortak kararına rağmen İKSV yönetimi tarafından kabul edilmemesi ve hâlihazırda aynı kurulda görev yapan üyelerden Blazwick’in küratör olarak atanması sürecinden haberdar olduk. İKSV’nin 5 Ekim’de resmî Instagram hesabından yaptığı açıklama olası kurumsal değişiklikler için 2026 yılını işaret etmiş, 18. İstanbul Bienali’ne dair bir adım atmayı taahhüt etmemiş, Açık Mektup’un yönelttiği sorulara cevap vermemiştir. 23 Ekim tarihinde 18. İstanbul Bienali’ne davet alan dört sanatçı bienale katılmama kararı almış ve kamuyla paylaşmıştır.

18. İstanbul Bienali vakası, bizlere İstanbul Film Festivali ve festival kapsamında düzenlenen Köprüde Buluşmalar platformunun işleyiş biçimine dair sorunları, film seçim süreçlerine dair şeffaflıktan uzak yaklaşımları, örtülü sansür ve sistematik müdahaleleri hatırlatmaktadır. İKSV’de süregelen keyfi yönetim şeklinin vakfın tüm organizasyonlarına sirayet ettiği aşikardır. Bu durum İKSV’nin kurumsal sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkelerine kayıtsız kaldığını açıkça göstermektedir. 

Kurum kültürünün aşındığı, teamüllerin sistematik olarak tahrip edildiği ülkemizde, kültür sanat ortamının başat aktörlerinden İKSV’ye yükümlü olduğu vakıf senedinin gereği olan kamusal sorumluluklarını yeniden hatırlatıp etraflı bir özeleştiri sürecine davet ediyoruz. Yapacakları muhasebenin İstanbul Bienali’yle sınırlı kalmamasını, düzenlediği etkinliklerin yönetim biçimi ve karar alma süreçlerinde demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir teamüllere yeniden dört elle sarılmasını, muhatap aldığı, hizmet verdiği ve muhtaç olduğu kamuya karşı en önemli sorumluluğu olduğunu bu çağrıyla hatırlatmak isteriz.

Geçmiş ve gelecekteki İstanbul Film Festivali ve Köprüde Buluşmalar katılımcıları ve sinema sektörünün mensupları olarak bizler, İKSV’yi 18. İstanbul Bienali sürecinde oluşan mevzubahis eleştirilere ivedilikle cevap vermeye, kamusal görevi doğrultusunda gerekli adımları atmaya ve yaşanan vakaları kamuyla açık ve şeffaf bir şekilde tartışmaya çağırıyoruz.

İmzacılar (15 Kasım 2023 itibariyle) 

 • A. Haluk Ünal (Yazar ve Sinemacı)
 • Ahu Öztürk (Yönetmen)
 • Ali Ergül (Yönetmen)
 • Arda Çiltepe (Filmci)
 • Arda Şardağ (Yapımcı Asistanı)
 • Arif Hakverdi (Belgesel Sinemacı)
 • Berna Balkaya (Sinema Yazarı)
 • Bilen Sevda Könen (Yönetmen)
 • Bingöl Elmas (Yönetmen)
 • Deniz Buga (Sanatçı ve Sinemacı)
 • Enis Rıza (Belgesel Yönetmeni)
 • Erol Mintaş (Senarist ve Yönetmen)
 • Esen Tan (Sinemacı)
 • Faysal Soysal (Yönetmen)
 • Fırat Yücel (Sinemacı)
 • Gözde Onaran (Sinema Yazarı)
 • Gül Büyükbeşe (Belgesel Sinemacı)
 • Güliz Sağlam (Yönetmen)
 • Haci Orman (Yönetmen)
 • Hatice Aslan (Oyuncu)
 • Irmak Karasu (Sinemacı)
 • İlham Bakır (Yönetmen ve Senarist)
 • İmre Azem (Belgesel Yönetmeni)
 • Korkut Akın (Yönetmen ve Eleştirmen)
 • Kıvanç Sezer (Yönetmen)
 • Mustafa Ünlü (Yönetmen)
 • Mustafa Emin Büyükcoşkun (Sanatçı ve Yönetmen)
 • Müge Büyüktalaş (Sinemacı)
 • Müjdat Çetin (Film Eleştirmeni – Podcaster)
 • Nalân Sakızlı (Belgesel Sinemacı)
 • Nejla Demirci (Yönetmen ve Yapımcı)
 • Nermin Aytekin (Yapımcı)
 • Senem Aytaç (Sinema Yazarı)
 • Sevgi Ortaç (Sanatçı ve Yönetmen)
 • Sevil Demirci (Yapımcı)
 • Sibel Tekin (Belgesel Yönetmeni ve Aktivist)
 • Sinan Kesova (Yönetmen ve Yapımcı)
 • Sinan Yusufoğlu (Yapımcı ve Senarist)
 • Soner Caner (Sinemacı)
 • Tayfur Aydın (Yönetmen)
 • Tolga Güzelgün (Senarist ve Eğitimci)
 • Yücel Ünlü (Yönetmen)