Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Aşağıda yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz. 

a) Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Altyazı Sinema Derneği  (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli ziyaretçilerimizin kişisel verileri, web sitemizde yer alan “Üye Ol” sekmesi kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; online sipariş sayfamızdan sizlere hizmet verilebilmesi ve siparişlerinizin sizlere ulaştırılabilmesi amaçlarıyla Derneğimiz tarafından işlenmektedir. 

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

 “Üye Ol” sekmesi kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: Ad Soyad, T.C. Kimlik No
  • İletişim Bilgisi: E-Posta, Telefon Numarası, Adres

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği 

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve iş ortakları ile KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Derneğimizin Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı Cad. Sevim Apt. 3 / 8 Beyoğlu İSTANBUL adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya Üye Ol formunda tarafımıza sağlamış olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden ‘[email protected]’ e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz. 

İlgili kanuna bu linkten ulaşabilirsiniz.