Hakkımızda

Altyazı Fasikül: Özgür Sinema, Mart 2019’da kurulan Altyazı Sinema Derneği’nin sinemada ifade özgürlüğü alanının genişlemesine katkı sağlamak için hayat verdiği çevrimiçi bir yayındır. Temmuz 2019 – Haziran 2020 tarihleri arasında Altyazı Sinema Dergisi‘nin basılı ücretsiz eki olarak dağıtılan, aynı zamanda sinema etkinliklerinin düzenlendiği birçok mekânda da bulunabilen Altyazı Fasikül, Temmuz 2020’de dijital ortama taşındı. Fasikül’ün web sitesinden, basılı yayının içeriğinin tamamının yanı sıra yeni haber, yazı, söyleşi ve videolara erişilebiliyor. Fasikül, aynı zamanda bağımsız sinemanın gündemini aktaran videolar üretiyor, bağımsız sinemacı ve video-eylemcilerle birlikte video serileri tasarlıyor, sinemacıları bir araya getiren tartışma ve forumlar gerçekleştiriyor.

Altyazı Fasikül: Özgür Sinema’nın temel amacı, Türkiye’de son yıllarda seyirciye erişimi önemli ölçüde kısıtlanan eleştirel sinema pratiklerine, özellikle de belgesel sinemaya görünürlük kazandırmak. Risk altında üretim yapan, anaakım medyada görünmezleştirilen sinemacı ve kolektiflerin sözlerinin, eleştirel pratik ve sorunlarının duyurulmasına katkı sunmak.

Fasikül’de, film dağıtımı; filmlere erişim olanakları; festivallerdeki gelişmeler; sansür uygulamaları ve sinemaya yönelik diğer baskılar; sinema yasasının uygulanma biçimleri; sinema kulüpleri, birlikleri ve örgütlenmeleri; film/dizi setlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, set güvenliği ve emek süreçleri gibi konular üzerine haber, tartışma, söyleşi ve fikir yazıları bulabileceksiniz. Türkiye’de nasıl daha özgür bir üretim, dağıtım ve seyir ortamı oluşturulabilir? Altyazı Fasikül: Özgür Sinema bu soruya ilişkin düşünme ve tartışma alanını genişleterek üretim, dağıtım ve seyir alanları arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

Proje Koordinatörü
Yetkin Nural

Editör
Fırat Yücel

Yardımcı Editör
Berna Güler

Danışma Kurulu
Senem Aytaç, Övgü Gökçe, Enis Köstepen, Aslı Özgen

e-posta: [email protected]

Twitter: @altyazifasikul
Facebook: @altyazifasikul
Instagram: @fasikulaltyazi

Adres: Altyazı Sinema Derneği, Caferağa Mah. Şair Nefi Sokak Şeker Apt. 46/3 Kadıköy
Altyazı Fasikül: Özgür Sinema’nın Otosansür konulu video serisi ve içerikleri Haklara Destek Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Altyazı Sinema Derneği’ne aittir ve Avrupa Birliği’nin ve/veya Haklara Destek Programı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.