Şu An Okunan
‘Polis Şiddetini Örtbas’ Genelgesine Danıştay’dan Kesin Durdurma Kararı

‘Polis Şiddetini Örtbas’ Genelgesine Danıştay’dan Kesin Durdurma Kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eylemler sırasında polislerin kayda alınmasını engelleyen genelgesinin yürütmesini kesin olarak durdurma kararı aldı. TGS’nin açtığı davanın duruşmasında İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün itirazları reddedildi.

Anayasa aykırı olan ve haberleşme özgürlüğünün önüne geçen genelge 27 Nisan 2021’de İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü  (EGM) tarafından yayımlandı. ‘Ses ve görüntü yasağı’ olarak nitelenen genelgede eylemler sırasında polislerin görüntülerini veya seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılması gerektiği ifade ediliyordu. Genelgede kolluk görevlilerinin uyguladığı hak ihlallerinin kaydını ve paylaşımını kolaylaştıran akıllı telefon ve sosyal medya gibi teknolojik alet ve mecralar ‘özel hayatın gizliliğinin ihlalini’ artıran araçlar olarak değerlendiriliyor, ses ve görüntü kaydı alınmasının ‘kolluk personelinin görevini yapmasını engellediği’ öne sürülüyordu.

Yayımlandığı günden bu yana tartışmaların odağında olan genelgeye karşı gazeteciler, belgesel fotoğrafçılar, aktivistler ve birçok kolektifin imzasıyla Buradayız ve Kayıttayız başlıklı bir bildiri yayımlanmıştı.

Genelgenin dayanağı olan ‘kişisel verilerin korunması ilkesi’nin “kamusal alanda kamu gücünü kullanma yetkisi olan kolluk kuvvetleri için uygulanabilir” nitelikte olmadığına dikkat çekilen bildiride “Bu genelge bizim açımızdan yok hükmündedir. Buradayız ve kayıttayız,” denilmişti. Siyasi muhalefet, çok sayıda baro, sivil toplum örgütleri ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da genelgenin iptali için yargıya başvurmuştu. Danıştay 10. Dairesi’nde 15 Eylül 2021 tarihinde alındığı görünen kararla ‘Ses ve Görüntü Kaydı Alınması’ konulu genelgenin yürütülmesi oy birliğiyle durdurulmuştu.

TGS, açtığı davada İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “yürütmeyi durdurma kararına” karşı yaptığı itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildiğini ve “Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesinin kesin olarak durdurulduğunu” bildirdi. TGS, Danıştay kararını sosyal medya hesabından “Basın hürdür sansür edilemez! Gazetecilik engellenemez” notuyla paylaştı. Danıştay kararında yapılan itirazlara yönelik “… davalı idarelerce öne sürülen hususların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır” denildiği görülüyor.