Şu An Okunan
Utku Ögetürk’le Çalışan Kadınlar: Bu Sadece Bir ‘Ödenemeyen Maaşlar’ Meselesi Değil

Utku Ögetürk’le Çalışan Kadınlar: Bu Sadece Bir ‘Ödenemeyen Maaşlar’ Meselesi Değil

FilmLoverss, Beyoğlu Sineması ve Kutsal Motor çalışanı on iki kadın, Utku Ögetürk’ün iş hayatında kendilerine ve çalışma arkadaşlarına uyguladığı sistematik mobbing ve psikolojik şiddeti ifşa eden bir bildiriyi kamuoyuyla paylaştılar. Bu süreçte yaşananları aktarıyoruz…

Beyoğlu Sineması ve FilmLoverss’ın sahibi olan Utku Ögetürk, YouTube kanalı Kutsal Motor’un da ortaklarındandı. Geçtiğimiz günlerde, sinema, televizyon ve eğlence kültürü üzerine yayın yapan Kutsal Motor’dan Hasan Cömert, Kaan Karsan ve Zeynep Ocak’ın imzasıyla bir açıklama yayınlanarak ekibin Utku Ögetürk ile maddi ve manevi olarak bağları kopardığı duyurulmuştu. 17 Kasım tarihli bu açıklamanın ardından Ögetürk de Twitter hesabından açıklamalarda bulunmuş, pandemi döneminde kapatılan sinema salonlarını ve sektörün sekteye uğrayışını işaret ederek görev aldığı kurumlarda yaşanan maddi zorluklara değinmişti. Başta FilmLoverss olmak üzere birlikte çalıştığı iş arkadaşlarının maddi zorlukların yarattığı olumsuz çalışma koşullarında manevi olarak da yıprandıklarını ekipten gelen geri bildirimlerle fark ettiğini ifade eden Ögetürk, mağdur olan kişilerle yapılan görüşmeler neticesinde bir ödeme planı oluşturduklarını ve ödemelerin başladığı bilgisini paylaşmıştı.

Ancak ilgili kurumlarda çalışan on iki kadın, Ögetürk’ün mobbing ve psikolojik şiddetine maruz kaldıklarına dair bir açıklama yaparak konunun sadece maaşların ödenmemesinden ibaret olmadığını duyurdular. “FilmLoverss ve Beyoğlu Sineması’nın ‘patronu’, Kutsal Motor’un ortaklarından Utku Ögetürk’ün iş hayatında uyguladığı uzun süreli sistematik mobbingi ve psikolojik şiddeti kamuoyuna duyuruyoruz,” ifadeleriyle başlayan metinde adı geçen kurumlarda çalışanlardan kimisinin bir yılı aşkın süredir maaş alamadığı, kimisinin emeğine karşılık alabilmek için yıllarca çalışmak zorunda kaldığı, kimisinin de gece gündüz durmaksızın çalışmasına karşın yetersiz hissettirilerek psikolojik şiddete maruz kaldığı belirtilerek Ögetürk’ün “biz bir aileyiz” söylemiyle kişileri ekonomik ve duygusal açıdan kendisine bağımlı hâle getirdiği yönünde ifadelere yer verildi.

Beyoğlu Sineması’na ve FilmLoverss’a bir iş yerinin ötesinde önem verdikleri için “türlü baskılara, yoğun emek sömürüsüne, özel hayatımıza kadar giren kontrollere ses çıkar(a)madık” diyen çalışanlar, Ögetürk’ü gönüllülük, stajyerlik gibi statüleri suistimal etmekle ve mesleği öğrenmek isteyen ya da bu alanda kariyer hedefi olanları “umut tacirliği” yaparak kullanmakla suçladılar.

Ögetürk’ün Edindiği Prestij Bizlere Mobbing ve Psikolojik Şiddet Olarak Döndü

Açıklamada söz konusu mağduriyetlerin, Utku Ögetürk’ün sıkıntılara sebep gösterdiği pandemiden çok daha öncesine dayandığına dikkat çekiliyor. Yaşamlarının zorlu geçen tüm dönemlerinde Ögetürk’ün çalışanları analiz ederek belirlediği zayıf noktaları kendilerini ezmek için kullandığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: “Her ne kadar kâğıt üzerinde FilmLoverss, Kutsal Motor ve Beyoğlu Sineması birbirinden maddi olarak ayrılsa da, Ögetürk’ün her birinin başında yer alarak edindiği prestij, tüm bu kurumlarda çalışan bizlere mobbing ve psikolojik şiddet olarak döndü.” Açıklamada Ögetürk’ün Kutsal Motor kanalında yaptığı yayınlarda mobbing, gücün suistimali ve şiddet gibi meselelerde takındığı duyarlı tavırla “platformu kendi failliğine bir paravan” olarak kullandığı ve Nihan Katipoğlu’nun ölümünün ardından ekibin yaşadığı zorlu yas sürecinde dahi “kendi çıkarına” kullandığı da iddia ediliyor.

Kendini profeminist olarak tanımlayan Ögetürk’ün aslında bir patriark olduğunu savunan imzacılar, maddi ve manevi zararın yalnızca çalışanlar üzerine yük olarak bindiğine dikkat çekiyor ve her koşulu kendi lehine çevirip kamuoyunun sağduyusunu manipüle ederek saygınlık ve güç kazanmaya devam ettiğini iddia ettikleri Ögetürk’ün kendileriyle kurduğu sağlıksız iletişimi şöyle özetliyorlar: “Bizimle tamamen kendi çıkarına göre dengesiz bir patron-arkadaş ilişkisi kurduğunu, siyaseten doğru hiçbir ifadesinin samimiyetine inanmadığımızı, emeklerimizin karşılığını alamadığımızı, dahası bu karşılıksız ilişkinin özgüvenimizi zedelemek için yine bize karşı kullandığını bilmenizi istiyoruz.” Ayrıca on iki kadın çalışan, “Beyoğlu Sineması’nın yaşatılması hedefiyle kamuoyundan da destek toplayan, ekonomik olarak hesap sorulabilirlikten, şeffaflıktan ve güvenilirlikten son derece uzak,” ifadeleriyle niteledikleri Ögetürk’ten tüm maddi kaynakların nereye gittiğinin cevabını da almak istiyorlar. Açıklamanın tamamı şurada:

Artık Fail Olan Herkes Adını Bu Satırlarda Okumaya Çok Yakın

Susma Bitsin platformu da bir duyuru yayınlayarak adı geçen kurumlarda Utku Ögetürk’ün mobbing ve psikolojik şiddetine maruz kalan kadın çalışanlara desteğini açıkladı. “İşyerlerinde kadın çalışanlarınıza psikolojik, ekonomik ve duygusal şiddetten, mobbingden derhal vazgeçin. Davranışlarınızı değiştirmeden edilen manasız özürlere de dilinize de aşinayız, sizi tanıyoruz. Kadınlar bazen kamusal alanda, bazen kapalı kapılar ardında susmuyor, anlatıyor. Emin olun ki, biz kadınlar birbirimizi dinliyoruz, birbirimizle konuşuyoruz, sizleri biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz. Artık fail olan herkes adını bu satırlarda okumaya çok yakın. Çünkü artık susmuyoruz,” diyen Susma Bitsin’in açıklaması için:

İfşa metninin yayınlanmasının ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı Kutsal Motor ekibinin diğer üyelerinin bu duruma neden uzun süre sessiz kaldığını sorgulayan paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine Kutsal Motor da yöneltilen sorulara yanıt veren bir açıklama yayınladı.

Öncelikle ekibin son üç ayda yaşadığı yas sürecine kadar yönetim ve ekonomik işleyişte kontrolün Hasan Cömert’te olduğu ve Ağustos ayı itibariyle yönetimi devralan Utku Ögetürk’le birlikte yönetimde şeffaflığın sekteye uğradığı ifade edildi. Yaşananlara sessiz kalmakla suçlanan Hasan Cömert, Kaan Karsan ve Zeynep Ocak, kurumlarda adeta iş modeli hâline gelen mobbing ağını diğer ekip üyeleriyle kurdukları iletişimle öğrendiklerini, akabinde de 19 Ekim günü Ögetürk’le resmî olarak bağları kopardıklarını belirttiler. Beyoğlu Sineması ve FilmLoverss’ta yıllara yayılan mobbing ve psikolojik şiddetin varlığından ancak örgütlü bir biçimde kurulan iletişim sonucu haberdar olduklarının bir kez daha altını çizen Kutsal Motor, her iki kurumun da ne ekonomik işleyişini ne de Ögetürk’ün çalışanlarla olan birebir ilişkisini bilmediklerine dikkat çeken açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Utku Ögetürk’le Kutsal Motor’un kurulmasından bu yana çok fazla zaman, alan ve anı paylaştığımız doğrudur. Eş ortaklarından biri olduğu kanalda, dengi olarak gördüğü bizlere karşı çalışanlarına karşı geliştirdiğinden farklı bir manipülasyon mekanizması devreye soktuğunu anlamamız duyduklarımız neticesinde gerçekleşti.”

Öte yandan yaşananlarla ilgili olarak ilgili kurumlarda görev alan pek çok kişi de görevlerinden istifa ettiklerine dair paylaşımlarda bulundu: