Şu An Okunan
SEYAP’tan 2019 Açıklaması: “Festivallerimiz alarm veriyor”

SEYAP’tan 2019 Açıklaması: “Festivallerimiz alarm veriyor”

Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SEYAP), 2019 yılında film festivallerinde yaşanan krizlere yönelik bir açıklama yayınlayarak festival yönetimlerini sinema sektörünün deneyimlerine ve sinema teamüllerine kulak vermeye davet etti. Açıklamada ayrıca SEYAP’ın sinema filmi yapımcıları olarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduğu ve bir çalışma yaparak festivallerle ilgili ilke kararları hazırlayacağı bilgisi paylaşıldı.

SON DÖNEMDE FESTİVALLERİMİZDE YAŞANAN KRİZLER
ÜZERİNE ZORUNLU BİR AÇIKLAMA

Festivallerimizin giderek artan idari, mali ve operasyonel sorunlarının zirve yaptığı 2019 yılı ne yazık ki festivallerde yaşanan sorunların tartışıldığı ve ödül kazanan filmlerin bile bu tartışmaların gölgesinde kaldığı bir yıl olarak hatırlanacak.

SEYAP olarak festivallerin büyük bir çoğunlukla idari ve mali olarak belediyelere bağlı etkinlikler olmaları, dolayısıyla operasyonel ve mali özerkliğe sahip olmayan yapılar olmalarının yaşanan sorunların temel kaynağı olduğu görüşündeyiz.

Yarışmalı bir festival organize etmek ciddi bilgi birikimi ve sektörel deneyim gerektiren bir husustur. Yönetmelikler, filmlerin gösterim şartları, ödüllerin dağılımı, festival yönetimi ve jürilerin görev ve sorumlulukları, konukların ağırlanması gibi birçok temel konuda festivallerimiz maalesef alarm veriyor.

Yaşanan sorunların yönetimi konusunda festivallerin danışman kadrolarının etkin olarak kullanılmaması ve/veya sektörle istişare etmeden günü kurtarabilmek için yönetmeliklere dayandırılmaya çalışılan açıklamalar yapılması yaşanan bu sorunları “krizlere” dönüştürmüştür.

Her kriz sonrası festival düzenleyenler tarafından yapılan açıklamalarda yönetmeliklerin bağlayıcı olmadığı, festival yönetiminin durumun gerektirdiği değişiklikleri istediği gibi yapabileceği, yönetmeliklerin gayet açık olduğu vb. şeklinde açıklamaların yapılması ise endişe vericidir.

Hiçbir festival yönetmeliği sinema teamüllerine aykırı bir şekilde yorumlanamaz, sinemanın ruhuyla örtüşmeyen teamüllere dayanak yapılamaz.

Daha birkaç yıl öncesine kadar festivallere katılan filmlerin salondaki gösterim standardının yükseltilmesini tartışırken, artık jürilerin online bağlantılardan filmleri izleyip değerlendirdiği ve bunun normalleştirilmeye çalışıldığı bir döneme girdiğimizi görüyoruz.

Birçok festival yönetimi yaşanan tüm bu olumsuzlukların sebebinin “finansal” olduğunu iddia etmekte, bu yanlış teşhis de sorunların çözümüne yönelik bir katkı sunmamaktadır.

Yaşanan krizler sonrası festival yöneticilerinin sorumluluğu üstlenmediğini ve özeleştiri yapmadığını gözlemlemekteyiz. Hatta festivallerin sorunları kendi üstlerine almadığı gibi katılan filmlere de suçlayıcı ifadelerde bulunduklarını görüyoruz.  Yaşanan sorunların üstü örtülmektedir ve gündem de hızlıca değiştiği için hızla unutulmaktadır.

Dağıtım ve gösterim imkânı sınırlı olan birçok filmin izleyici ile buluştuğu festivallerin sadece krizlerle gündeme gelmesi bu festivallerin saygınlığını sekteye uğratmakta, kurumsal sponsorların da festivallerden hızla uzaklaşmalarına ve mali sorunların aşılamamasına yol açmakta, festivallerin özerkleşmesini ve kurumsallaşmasını engellemektedir.

Sektör bileşenlerinin ve festivallerin bir araya gelerek asgari endüstri müştereklerinde anlaşmaya ve belirlenen bu asgari müştereklere zarar verecek açıklama ve uygulamalara son vermeye davet ediyoruz.

Sinema filmi yapımcıları olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazırız. Festivallerle ilgili bir çalışma grubu oluşturarak FIAPF ile işbirliği halinde festivallerle ilgili ilke kararları hazırlayacağımızı, bu çalışmayı en kısa zamanda festivaller ve yapımcılarla paylaşacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

SEYAP