Şu An Okunan
Altyazı’nın ‘Politik Deneme Film’ atölyesi NECS 2024’teydi

Altyazı’nın ‘Politik Deneme Film’ atölyesi NECS 2024’teydi

Altyazı Sinema Derneği’nin ‘Bir Direniş Biçimi Olarak Politik Deneme Film’ (Political Essay Film as a form of Resistance) atölyesi NECS 2024 uluslararası konferansında gerçekleşti. Fırat Yücel ve Övgü Gökçe’nin tasarladığı çalışmanın sunumunu Yücel ve Ayça Çiftçi üstlendi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümünün düzenlediği NECS 2024 uluslararası konferansı 25-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Çeşitli disiplinlerden çok sayıda akademisyen ve araştırmacının katıldığı konferans “Emergency” (acil durum) temasıyla düzenlendi. “Acil durum” ani, beklenmedik ve genellikle tehlikeli durumları kapsayan, şartlara göre seri eylem gerektirme potansiyeli taşıyan çok yönlü bir mefhum. Savaşlar, doğal felaketler, canlılara ve çevrelerine yönelik şiddet eylemleri, halkların karşı karşıya kaldığı tehditler, insan ve emek sömürüsü gibi çeşitli çatışma ve ihlaller dünyanın dört bir yanında yaşanmaya devam ediyor. Konferansın bu yılki edisyonu medya uygulamalarının “acil durum”lardaki rolünün araştırılmasını amaçlarken, katılımcıların kritik durumlarla karşısında ortaya çıkan yeni medya biçimlerini araştıran öneri ve çalışmalarını sunmalarına da olanak sağlamış oldu.

Beş güne yayılan konferansta yapay zekânın film çalışmalarını dönüştürmedeki rolünden acil durumlarla ilgili filmlere dair sunumlara, toplumsal cinsiyetle ilgili acil durumlardan acil durum etiğine, kamusal hafızada ortaya çıkan arşiv kültüründen çevresel acil durumlara verilen sinematik tepkilere kadar çeşitli konular ele alındı. Altyazı Sinema Derneği’nin de katılımcısı olduğu NECS’te Fırat Yücel ve Övgü Gökçe’nin tasarladığı ‘Political Essay Film as a form of Resistance’ (Bir Direniş Biçimi Olarak Politik Deneme Film) atölyesi düzenlendi. Çalışmanın sunumu ise Fırat Yücel ve Ayça Çiftçi gerçekleştirdi.

Yücel ve Çiftçi, Altyazı Fasikül: Özgür Sinema’nın ‘İçeriden Dışarıya’ (2020) video serisinin pandemi koşullarında film üretimini sürdürme ve politik hayal gücünü diri tutma amacıyla hayata geçirildiğinden söz ettiler. Çiftçi, Altyazı Fasikül’ün ifade özgürlüğü ve video alanlarındaki çalışmaları hakkında bilgi verirken Yücel ise ‘Politik Deneme Filmi’ formunun 2020-2024 arasındaki süreçte video serilerine katkı sunanlar tarafından nasıl benimsendiğini anlattı. Bu formun, bağımsız sinemacı/sanatçılara hem siyasi gelişmelere hızlı tepki verme hem de bu konularda fikir üretme imkânı sunduğunu dile getiren Yücel ve Çiftçi, formun benimsenmesinde kişisel ve kolektif arşivlerin de etkili olduğuna değindiler. Bu noktada, masaüstü sinema, kolaj ve video deneme gibi türlere yönelim gösterilmesinin ekran kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleri gibi materyalleri de ‘arşiv’ mefhumunun bir parçası kıldığına vurgu yapıldı. Ayrıca Gezi Direnişi sonrası açılan bak.ma gibi merkezsizleştirilmiş anti-arşivlerin de bu biçim ve estetiğin benimsenmesinde önemli bir rolü olduğu dile getirildi. Atölyede Fasikül’ün bugüne kadar gerçekleştirdiği ‘İçeriden Dışarıya’ ve ‘Aşağıdan Yukarıya‘ (2022) video serilerinin yanı sıra ilk kez 17. Documentarist kapsamında Haziran 2024’te seyirci karşısına çıkan ‘Görünür Görünmez’ (2024) serisinden de parçalar gösterildi.