| Genel

Altyazı Fasikül: Özgür Sinema’nın yeni video serisiyle evden sokağa, bugünden geçmişe, içeriden dışarıya bakıyoruz.

Fasikül’ün çağrısıyla sinemacıların salgın sürecinde ürettikleri kısa videolar her salı saat 18:00’de Altyazı’nın Youtube kanalından yayınlanıyor.

#1 Şehrin Hayaletleri – Fatih Pınar 
Fatih Pınar ile Sohbet

#2 Balkon ve Bizim Rüyalar – Aylin Kuryel
Aylin Kuryel ile Sohbet

#3 Gölgeden – Yiğit Durmaz & Efe Durmaz
Efe Durmaz ile Sohbet

#4 İçeriden – Elif Ergezen
Elif Ergezen ile Sohbet

#5 Bir Sokak Dayanışması – Haydar Taştan
Haydar Taştan ile Sohbet

Covid-19 salgını önlemleri kapsamında imkânı olan herkesin evlerine kapandığı bugünlerde, hem evde kalma deneyimlerini üreterek geçirmek isteyenler için hem de evde kalma lüksü olmayanların hikâyelerini anlatmak; evden sokağa, dışarıya, hayata yeni bir gözle bakabilmek için Altyazı Fasikül: Özgür Sinema olarak belgesel ve video ile uğraşan sinemacılarla iletişime geçip İçeriden Dışarıya (Looking Outside) adlı bu video serisini tasarladık.

Çağrıyı yaparken aklımızda, Chantal Akerman’ın ev içi ve kişisel olanı feminist bir perspektifle kayda geçirme denemelerinden, Cafer Panahi gibi ev hapsindeyken film üretmeye devam etme pratiklerine, sinema tarihinin farklı dönemlerinden farklı örnekler vardı. Kirsten Johnson’un Kamerainsan (Cameraperson, 2016) filminde yaptığı gibi, bugüne kadar yapılan işlerin artakalanlarından masaüstünde gerçekleştirilebilen filmlere ya da ‘buluntu film’e, deneysel sinemanın video-günlük ya da video-mektup gibi formlarına, farklı film üretme biçimlerine yeni bir gözle bakmanın zamanı olduğunu düşündük. Ve ötesini beraber düşünmenin, kurgulamanın…

Değişen zaman algısından, sokağın ve kentin dönüşümüne; sokakta olmaya mecbur olanların hikâyelerinden içeride olmaya mecbur olanların hikâyelerine, iletişim teknolojilerinin büründüğü yeni hâllerden karantina altında görülen rüyalara birçok farklı veçheden bugünlere bakan bu kısa video seçkisinin, bugünden geçmişe ve olası geleceklere bakmak, elimizdeki malzemeleri yeniden kurgulamak için bir vesile olacağını umuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu sürecin kişisel olduğu kadar birbiriyle diyalog içerisinde olan kolektif bir arşivini oluşturmak; hep birlikte yeni üretim pratikleri üzerine düşünmek için seçkimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Her Salı saat 18:00’de Altyazı’nın Youtube kanalından İçeriden Dışarıya video serisinden bir filmi yayınlayacağız. Kimilerinin ardından üreticileriyle söyleşiler gerçekleştirecek, umuyoruz filmler biriktikçe aralarında başlayan diyalog üzerine hep beraber düşüneceğiz.

Senem Aytaç & Fırat Yücel


Looking Outside

Altyazı Cinema Magazine’s supplement Altyazi Fasikul: Free Cinema asked independent filmmakers in Turkey to make short films focusing on the outside in times of lockdown. Every Tuesday we stream these short films on Altyazı’s YouTube channel. Looking Outside is an ongoing project.

#1 Ghosts of the City – Fatih Pınar 

#2 The Balcony and Our Dreams – Aylin Kuryel

#3 By the Shadow – Yiğit Durmaz & Efe Durmaz

#4 Inside – Elif Ergezen

#5 Street Solidarity – Haydar Taştan

Within the measures to fight with Covid-19 pandemic, people -who have the means to do so- shut themselves inside their homes for the past couple of months. As Altyazı Fasikül: Free Cinema, we have decided to make an open call to filmmakers who produce videos and documentaries, for a video series entitled Looking Outside. With this series, we hope to provide a platform for people who want to keep creating from their homes during this quarantine period as well as shine a light on the stories of people who don’t have the “luxury” of staying at home. Looking Outside series aims to bring in a fresh perspective to look at the world outside from our homes.

While making this call for videos, we were thinking about various examples from film history such as Chantal Akerman’s experiments on recording personal home experiences from a feminist perspective or Cafer Panahi’s filmmaking practices during his house arrest. We thought this is the right time to look at a different variety of filmmaking formats; like the video-diary or video-letter forms of experimental cinema, found-footage films, or mash up films that are made from leftover footage from other works like Kirsten Johnson’s Cameraperson (2016). It is probably also the right time to collectively contemplate what will come after this, and how we might take part in shaping it…

From the changing perception of time to the transformation of streets and cities; from the stories of people who are obliged to be in the streets to the stories of people who are forced to stay inside; from the new statuses of communication technologies to the dreams under quarantine; we hope that this short video series is going to conduce towards a fresh perspective from present to past and possible futures as well as create opportunities to recycle the materials we have in stock. With an aim to build an archive of this global process that is not only personal, but also collective and in dialogue with each other, we are starting to share our selection of videos submitted in response to our call.

Every Tuesday at 18:00, a new short film from the Looking Outside series premieres on Altyazı YouTube channel, followed by an online conversation with the directors. As the videos accumulate, we will all be thinking about the dialogues that emerge within them.

Senem Aytaç & Fırat Yücel

 

Comments are closed.