Şu An Okunan
Sıkça Sorulmayan Sorular

Sıkça Sorulmayan Sorular

Aşağıdan Yukarıya’yı tasarlarken zihnimizde dolaşan, seri için video üretmesini arzu ettiğimiz kişilerle paylaştığımız sorular.

★ Görüntü ya da ses ortadan kaybolursa ne olur?

★ Kamusal alanda bu kadar çok kayıt aletinin mevcut olması, ‘kayda girmeyen’ anların olamayacağına dair bir yanılgı üretiyor mu? ‘Kadraj dışı’nı nasıl daha görünür kılabiliriz?

★ Görüntü ya da ses manipülasyonu ne demektir, ‘montaj’dan farkı nedir?

★ İnternetten hangi görüntülere ulaşabiliyoruz, hangilerine ulaşamıyoruz? Hangi görüntülerin izini nasıl sürüyoruz?

★ MOBESE kayıtları ve toplanan kişisel veriler kim ve ne için kullanılıyor?

★ Toplumsal hareketlerin ‘yukarıdan gözetleme’ye karşı geliştirdiği stratejiler neler, bu stratejiler kitleselleşebilir mi?

★ Farklı araçlarla çekilen ya da dolaşıma giren görüntülerin, kalite/çözünürlük farklarının işaret ettiği bir şeyler var mı? 

★ Özel olan ile kamusal olanın ayrımı nerede başlıyor, nerede bitiyor?

★ Herkes her şeyi dilediği gibi kaydedebilir ve dolaşıma sokabilir mi? Özellikle de eylemlerin kayıtlarının etik sınırları nelerdir?

★ ‘Yukarıdan gözetim’ karşıtı politik duruş sergilerken, polis şiddeti davalarında MOBESE kayıtlarından faydalanılmasını savunmanın işaret ettiği bir çelişki var mı?

★ Kameraların kaydı durdurması gereken yerler var mıdır? Kayıt etmeyip harekete/eyleme dahil olmak ile kayıt etme arasındaki öncelik neye göre şekillenir? Bunun etiğini nerelerde aramalı?

★ Pandemi yukarıdan gözetlemeyi meşrulaştırıyor mu?

★ ‘Aşağıdan’ üretilmiş ve yaygınlaştırılmış görüntülerin dijital ortamda paylaşılması, devlet aygıtlarına ‘yukarıdan gözetleme’ imkânı tanıyor mu? Bu çelişki ile nasıl baş edilebilir?

★ Görüntülerin imhası ve -kişisel ya da grassroots– arşivlere el konulması durumunda, tanıklığı nasıl yeniden kurabiliriz ya da kurabilir miyiz?

Sayfada kullanılan görsel Goldsmiths Üniversitesi bünyesindeki araştırma merkezi Forensic Architecture’ın (FA) Tahir Elçi cinayetiyle ilgili hazırladığı videodan alınmıştır.