heykel

Heykel

Sibel Tekin, 2013’ten 2020’nin salgın zamanlarına uzanan süreçte İnsan Hakları Anıtı’nın yanında yapılan eylemleri bir araya getiriyor.

The Statue

In Ankara, there is a statue at the crossroads of Yüksel Avenue and Konur Street. The Human Rights Monument stands there since 10th December 1990.